τα άγια τοις κυσί


τα δικά μου Άγια, τα δικά σου Άγια. πότε κοινά και πότε μοναδικά.

η μοναξιά του να κρατάς το προσωπικό σου ,Ιερό. αυτό που κάποιοι ορίζουν ως «κινητήριο μοχλό για ζωή».

η χαρά όταν ενώνονται 2 ή 3 ψυχές.

η λύπη όταν σε περιχαρακώνει ο ξένος άλλος.

η δύναμη να συντηρήσεις τη φλόγα. διάσωση στη φουρτούνα του επιούσιου.

το παγερό χαμόγελο απορίας στο άνοιγμα μιας ψυχής.

Advertisements